Nederland als redder van de wereld. De heer Sheikh was heel serieus. En dat moet ook, want het kan.

Agnes Dinkelman, 27-07-2017, NRC

In reactie op de column van Haroon Sheikh “Nederland kan de wereld redden”, 25-07-2017, NRC


Nederland weet niet alleen veel van voedsel, water en veiligheid maar ook hoe je woestijngrond verrijkt en hoe je groen terug brengt op een manier waarop natuurlijke kringlopen zich herstellen. Als dat maar genoeg grootschalig gebeurt dan gedraagt het klimaat zich al vlot minder gevaarlijk.

Daarnaast kunnen er steden en dorpen worden gebouwd in de leefbare woestijn. Dat geeft perspectief aan de overwegend jonge bevolking door werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Perspectief ondermijnt bovendien de aantrekkingskracht voor jeugdigen om zich aan te sluiten bij terroristische organisaties.Dat blijkt uit de Arab Youth Survey 2016 waarin jongeren uit 16 Arabische landen aan het woord kwamen.

Een leefbare woestijn heeft de veerkracht om vluchtelingen op te vangen.

Onze veiligheid en die van Noord Afrika en Sub Sahara Afrikaanse migranten zijn nauw verbonden. Ik betoogde als spreker op de Future Force Conference van Defensie dit jaar dat de combinatie van vergroening en stedenbouw een plaats verdient in de veiligheidsstrategie van Nederland. Leefbare woestijnen zijn goede buffers voor de 26 miljoen migranten waarvan de FAO zegt dat die jaarlijks van huis gaan door klimaatproblematiek of rampen. Een leefbare woestijn heeft de veerkracht om vluchtelingen op te vangen. Een deel van deze migranten kunnen vervolgens bij herstelprogramma’s worden ingezet die het land van herkomst opnieuw leefbaar maken zodat de terugkeer van grote groepen vluchtelingen een reële optie wordt.


verkorte versie in NRC