Auteur: Agnes

De Leeuw en de Zebra

De Leeuw en de Zebra

De Leeuw en de Zebra
of
de Strijd tegen het Recht van de Sterkste

Wij willen in Nederland geen Recht van de Sterkste. Wij willen ruimte en recht voor iedereen. Dat gaat niet vanzelf. De kernwaarden helpen ons om ruimte en recht zo goed mogelijk te realiseren.

Klinkt leuk. Maar vertel eens dan…

Korte blogs: de Leeuw en de Zebra

De Leeuw en de Zebra

Laten we eens beter kijken. Waarom wil de Wet Inburgering eigenlijk dat er aandacht voor is? Als je goed kijkt dan zijn de vier kernwaarden die besproken moeten worden in de PVT het antwoord op willekeur, onderdrukking en uitsluiting, armoede en het recht van de sterkste. Zo willen we veilige, vrije en menswaardige levens faciliteren. Dat lukt niet altijd. Maar een serieuze poging is veel waard. Zie de verschillen met de landen waar de meeste inburgeraars vandaan komen.

“De Leeuw en de Zebra of de Strijd tegen het Recht van de Sterkste”

Leeuw Zebra (2)

(vastgepinde blog)
Laten we eens beter kijken. Waarom wil de Wet Inburgering eigenlijk dat er aandacht voor is? Als je goed kijkt dan zijn de vier kernwaarden die besproken moeten worden in de PVT het antwoord op willekeur, onderdrukking en uitsluiting, armoede en het recht van de sterkste. Zo willen we veilige, vrije en menswaardige levens faciliteren. Dat lukt niet altijd. Maar een serieuze poging is veel waard. Zie de verschillen met de landen waar de meeste inburgeraars vandaan komen.

Het is een heel mooi gevoel…

groep aan tafel

De groep Syrische nieuwkomers liep de Raadzaal van Veldhoven in. De mensen namen plaats op het ‘pluche’ 🙂. Karima vroeg haar groep: hoe is het om in de Raadzaal te zijn? Een jonge vrouw nam het woord en zei wat aarzelend: “Het is een heel mooi gevoel maar ik kan het niet onder woorden brengen”.
Op de 4de dag van de “Leeuw en de Zebra” begrijpen mensen heel goed hoe bijzonder en kwetsbaar en waard om voor te vechten een democratie is.

Flinke discussie

flinke discussie

Veldhoven nam nieuwkomers mee in een aantal van de grote vraagstukken in Nederland. Van stikstof, wonen en bouwen, naar machtsverdeling en kiezen en bemannen van de zetels.
En op wie moeten we dan stemmen vroegen de deelnemers. Dat mogen wij niet bepalen zeiden de klantmanager- trainers. Maar we gaan kijken hoe we jullie kunnen informeren.

Turkije/Syrië, Zeeland 1953 en Groningen nu.

Turkije

Als er rampen gebeuren zijn we met zijn allen afhankelijk van onze bestuurders. Daarover ging het gesprek gisteren tijdens een van de pvt-bijeenkomsten van de Leeuw en de Zebra in Veldhoven.

We spraken over hoe er met rampen wordt omgegaan in Syrië en Turkije, welke rol overheid, corruptie, ongehoorzaamheid van bedrijven en burgers spelen.

U bent nodig!

groep

Klantmanagers en jobcoaches zijn in de begeleiding naar werk met name gericht op de individuele wensen, mogelijkheden en beperkingen van hun cliënten. Er ontbreekt daarmee vaak een andere kant van het verhaal. Voor het runnen van een land dat voor iedereen leefbaar wil zijn is iedereen nodig.

Gemengde gevoelens

rust stabiliteit veiligheid

‘Ik heb er zelf ook veel van geleerd!’ Vaak hoor ik achteraf van ervaren tolken dat ze veel nieuwe dingen hebben geleerd van mijn programma’s over Nederland, over de achtergronden van regels en gewoonten, over de ordeningen die onvermoeibaar tot doel hebben om burgers tegen overheid te beschermen en burgers te faciliteren naar een ‘goed’ leven. De bewegingsvrijheid die voor artsen en burger overblijft als je weet wanneer je een afspraak met elkaar hebt, de verantwoording die ambtenaren moeten maken om te zorgen dat we weten waar ons gezamenlijke geld blijft, de zwemdiploma’s om te zorgen dat onze kinderen niet verdrinken, de parkeerplaatsen waarin auto’s netjes naast elkaar in de vakken staan, de strijd tussen woningbouw of stikstof die in een heel ander licht komt te staan, als je begrijpt dat beide belangrijk zijn voor burgers.

‘MAND!’ ‘LAND!’

balletje op doek

Mand! Land! Zo klinken de aforismen van Veldhovense klantmanagers voor de Participatie Verklarings Trajecten. 😊 Veldhoven heeft er voor gekozen om de klantmanagers in te zetten om de ParticipatieVerklaringsTrajecten zelf te geven. Met als voordeel dat je de deelnemers erg goed leert kennen.

Een instrument om te snappen waar je bent!

begroeting

Ze betraden de Raadszaal van Hengelo. Onder de indruk keken ze rond. De halfronde vergaderopstelling, het muurgrote mozaïek, de lampen die karakter aan de ruimte geven en het zachte ‘pluche’.
Hier maken Nederlanders ruzie, zei ik. Hier wordt de strijd gestreden. Dat doen ze met het woord. En soms werken ze met de buurman van een andere partij samen en soms met nog weer iemand anders om een besluit erdoor te krijgen.