Auteur: Agnes

Agnes Dinkelman – oprichter Stillare

Agnes Dinkelman is een ervaren social engineer die niet bang is om weerbarstige, maatschappelijke issues aan te pakken. Opdrachten voor de Nederlandse politie, justitie, krijgsmacht en gemeenten leidden haar naar menig hoofdpijndossier waar bestuurders mee kampen, zoals polarisatie, dynamiek in achterstandswijken, in kwaad daglicht stellen van bestuurders en maatschappelijke onrust.

Karin de Bruin

Karin werkt met Stillare samen op het gebied van inburgering en participatie.
Karin is een ervaren projectmanager in het sociale werkveld waarbij 3 aspecten altijd een rol spelen; nieuwkomers, taal en participatie. Daarnaast geeft zij al ruim 20 jaar training en coaching op het gebied van leiderschap en communicatie voor zowel profit als non profitorganisaties zoals jeugdzorg maar ook ING, Ziggo en Kamer van Koophandel om er maar een paar te noemen. Haar kracht is beide vakken te combineren wat leidt tot projecten die maatschappelijke verandering ook echt teweeg brengen. Met speelse werkvormen brengt zij de mensen in beweging en weet vaak de kern te raken om vervolgens tot nieuwe inzichten en praktische oplossingen te komen. Het werken met en voor nieuwkomers is haar grote liefde 🧡 omdat zij grote bewondering heeft voor de veerkracht en de menselijke moed maar ook begrijpt wat er nodig is om een nieuw bestaan op te bouwen in een ons land. Zo ontwikkelde Karin in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland een nieuwe methodiek om vluchtelingen toe te leiden naar werk, werkte zij in opdracht van kleine en grote gemeenten zoals bijvoorbeeld de gemeente Utrecht en de gemeente Gouda aan voorbereiding en implementatie van de nieuwe wet inburgering en aanpak laaggeletterdheid en werkte zij in al vroeg in haar carrière aan vaktaalprojecten voor nieuwkomers in de bouw. Ook gaf ze zelf “Sterk naar werk” training aan vluchtelingen. Al deze ervaringen geven haar een stevige basis in haar werk als project- en procesbegeleider voor organisaties op het brede gebied van vluchtelingenbeleid.

Bezorgdheid als breekijzer voor verandering binnen moslimgemeenschappen

Burgemeester Marcouch van Arnhem riep al vaker op om moslimgemeenschappen weerbaar te maken tegen politiek-salafistisch gedachtengoed. Daar mag nog best een schep bovenop. Radicalisering van jongeren uit moslimgezinnen gaat door, ook als we even niet kijken. Dat maakt de ouders bezorgd maar ook handelingsverlegen. Daar ligt voor Nederlandse bestuurders een taak.

Leefbare woestijnen voor de opvang van klimaatvluchtelingen

Agnes Dinkelman, oprichter van Stillare, heeft een ambitieus plan: maak van woestijnen leefbare groene plekken en richt die in als buffers voor de vele miljoenen migranten, die op de vlucht slaan voor klimaatverandering en natuurrampen. ‘Als een leefbare woestijn nieuw perspectief biedt en werkgelegenheid voor de jonge bevolking schept, kunnen we de stroom klimaatvluchtelingen indammen en de aantrekkings kracht van terroristische organisaties ondermijnen.’

Participatie: de missing link

Participatie van statushouders gaat moeizaam, we zien bij voortduring magere resultaten. De missing link geeft zowel bestuurders, werkgevers als professionals de mogelijkheid om resultaten flink te verbeteren. In de gemeente Overbetuwe is een pilot gaande gebaseerd op de handelingsperspectieven die Stillare destilleerde uit onderzoek en ervaring. Het inburgeringdossier is weerbarstig en politiek beladen. Nieuwkomers zijn..

Lees verder

Lokaal bestuur en maatschappelijke onrust

Begrijpen en aanpakken We willen ondermijning van gezag, maatschappelijke onrust en ontwrichting in gemeenten voorkomen. Maar hoe bereik je dat? Deze maatschappelijke opgave die op het terrein van de Openbare Orde en Veiligheid ligt, vraagt om veelomvattende inzichten en praktische adviezen voor bestuurders, ambtenaren, politie en professionals. Zij kunnen maar beter ruim keuze hebben in..

Lees verder

Placemaking: cities in green

An introduction in placemaking: cities in green Migrant influx in Africa and the Middle East will be increasing within a decade. As a form of European border security, placemaking can be an approach to protect Europe from large influx of migrants. Imagine 2050, according to the UN 50-200 million people will be fleeing from drought,..

Lees verder

Rwanda anti-corruption achievements

Capacity building on consultancy Strengthening governance in Africa Rwanda has firmly turned its back on its past. Considering the number of requests for assistance coming from several African countries, Rwanda has become an inspiring example for other Africans to also take their future into their own hands. Stillare suggested to the CEO of the Rwandan..

Lees verder

2015: Expertmeeting Back to Basics: na Parijs en Kopenhagen Theater aan het Spui, Den Haag

Agnes Dinkelman

Weg van polarisatie De aanslag in Parijs van januari 2015 deed Agnes Dinkelman besluiten om een groep mediatiors te vragen om te verkennen hoe verder te gaan na Parijs en Kopenhagen. De initiatiefnemers hebben mensen uit het eigen netwerk uitgenodigd om deel te nemen. De groep kwam bij elkaar in Theater aan het Spui in..

Lees verder