“De Leeuw en de Zebra of de Strijd tegen het Recht van de Sterkste”

(vastgepinde blog)

Leeuw Zebra (2)

Laten we eens beter kijken. Waarom wil de Wet Inburgering eigenlijk dat er aandacht voor is? Als je goed kijkt dan zijn de vier kernwaarden die besproken moeten worden in de PVT het antwoord op willekeur, onderdrukking en uitsluiting, armoede en het recht van de sterkste. Zo willen we veilige, vrije en menswaardige levens faciliteren. Dat lukt niet altijd. Maar een serieuze poging is veel waard. Zie de verschillen met de landen waar de meeste inburgeraars vandaan komen.

Kernwaarden als wederkerigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie breng je niet bij in bezoeken aan bibliotheek, vereniging of GGD. Die bezoeken zijn belangrijk, maar horen onder de Maatschappelijke Begeleiding. Daar gaat het om hoe we samen leven. In de toelichting van de kernwaarden gaat het om waarom we doen wat we doen. Dan worden raadsels opgelost en wordt het veel gemakkelijker om mee te gaan doen!

Zie ook de programma pagina van de Leeuw en de Zebra.