Karin de Bruin

Karin werkt met Stillare samen op het gebied van inburgering en participatie.

Karin is een ervaren projectmanager in het sociale werkveld waarbij 3 aspecten altijd een rol spelen; nieuwkomers, taal en participatie. Daarnaast geeft zij al ruim 20 jaar training en coaching op het gebied van leiderschap en communicatie voor zowel profit als non profitorganisaties zoals jeugdzorg maar ook ING, Ziggo en Kamer van Koophandel om er maar een paar te noemen. Haar kracht is beide vakken te combineren wat leidt tot projecten die maatschappelijke verandering ook echt teweeg brengen. Met speelse werkvormen brengt zij de mensen in beweging en weet vaak de kern te raken om vervolgens tot nieuwe inzichten en praktische oplossingen te komen. Het werken met en voor nieuwkomers is haar grote liefde 🧡 omdat zij grote bewondering heeft voor de veerkracht en de menselijke moed maar ook begrijpt wat er nodig is om een nieuw bestaan op te bouwen in een ons land. Zo ontwikkelde Karin in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland een nieuwe methodiek om vluchtelingen toe te leiden naar werk, werkte zij in opdracht van kleine en grote gemeenten zoals bijvoorbeeld de gemeente Utrecht en de gemeente Gouda aan voorbereiding en implementatie van de nieuwe wet inburgering en aanpak laaggeletterdheid en werkte zij in al vroeg in haar carrière aan vaktaalprojecten voor nieuwkomers in de bouw. Ook gaf ze zelf “Sterk naar werk” training aan vluchtelingen. Al deze ervaringen geven haar een stevige basis in haar werk als project- en procesbegeleider voor organisaties op het brede gebied van vluchtelingenbeleid.