Gerrit Kleijheeg

Gerrit Kleijheeg werkt binnen Stillare aan de onderwerpen ondermijning van de democratische rechtsorde, maatschappelijke ontwrichting en polarisatie- en radicaliseringsvraagstukken.

Gerrit Kleijheeg heeft zijn werkzame leven gewijd aan de publieke zaak. Als politieman werkte hij het liefst met bijzondere groepen, in de wijk en op straat. In de periode 1990 tot 2005 drukte hij als eindverantwoordelijke (o.a. gemeentesecretaris) op een andere manier zijn stempel op het publiek domein. De fascinatie voor de dynamiek in en om de ambtelijke organisatie zit diep.

Als een bestuurder binnen het openbaar lokaal en regionaal bestuur (wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en wethouder Welzijn 2005-2014) was hij met name gericht op het maken van verbindingen tussen alle actoren zodat plannen gerealiseerd konden worden. Zijn motto: Nooit over hen, nooit zonder hen!

Zijn ervaringen maken van Gerrit een interessante sparringpartner voor ambtelijke en bestuurlijke functionarissen. Hij richt zich op reflectie en helpt functionarissen zich te verbinden met elkaar en de burgers.

Contact: gerritkleijheeg@stillare.com