Weg van polarisatie

Agnes DinkelmanDe aanslag in Parijs van januari 2015 deed Agnes Dinkelman besluiten om een groep mediatiors te vragen om te verkennen hoe verder te gaan na Parijs en Kopenhagen. De initiatiefnemers hebben mensen uit het eigen netwerk uitgenodigd om deel te nemen.

De groep kwam bij elkaar in Theater aan het Spui in Den Haag op 18 maart van 2015. De centrale vragen waren in eerste instantie: “Hoe verder na Parijs? Wat levert het op als we systemisch kijken naar het vraagstuk? Hoe samen te werken aan behoud en bouw aan een vreedzame samenleving? Hoe pakken we polarisatie en radicalisering aan?”.

De deelnemers aan de expertmeeting kwamen uit verschillende vakgebieden. De verschillende invalshoeken zetten aan tot reflectie.

Het doel van de expertmeeting was om gezamenlijk te kijken naar welke partijen binnen de polarisatie er te onderscheiden zijn en wie elkaar waartoe kan beïnvloeden.

Vierde inleiding door Agnes Dinkelman

Hoe onderscheiden we groepen? Wie is gevoelig voor beïnvloeding door wie voor versterking van een vreedzame samenleving?
Agnes Dinkelman gaat in op de ‘wij en zij’ groepen.
lees meer

Aanwezigen

Verslag expertmeeting 18-03-2015

 

 

 

Foto’s © Sanne Steenbreker