De Leeuw en de Zebra

of

de Strijd tegen het Recht van de Sterkste

Wij willen in Nederland geen Recht van de Sterkste. Wij willen ruimte en recht voor iedereen. Dat gaat niet vanzelf. De kernwaarden helpen ons om ruimte en recht zo goed mogelijk te realiseren.

Klinkt leuk. Maar vertel eens dan…

 • Ook in Nederland is toch onrecht en discriminatie?
 • Democratie is doen wat het volk zegt!
 • Waarom moet ik solidair zijn! Iedereen denkt aan zichzelf!
 • Waarom zou ik loyaal zijn aan de Nederlandse regels?
 • Die Leeuw en die Zebra, die gaan daarover?

Klopt. Die gaan daar over. Wij willen geen Recht van de Sterkste. Wij willen een goed leven voor iedereen. De kernwaarden helpen ons daarbij.

Remedie tegen
willekeur, onderdrukking, uitsluiting, armoede en het recht van de sterkste:

Wederkerigheid
De vrijheden
Rechtvaardigheid
Solidariteit
Gelijkwaardigheid
Participatie

Een greep uit gesprekken over de praktijk van alledag

 • Zwemdiploma? Zeker! Dan verdrinken onze kinderen niet!
 • Zoveel belasting? Dat is roof!
  Is dat zo?
  Zit het niet een beetje anders?
 • Stoppen voor rood licht? Zeker! Dan hebben we minder verkeersdoden!
 • Waarom houden de meeste mensen zich aan de wet?
  Ze zijn bang voor bekeuringen!
  Is dat zo?
  Zit het niet een beetje anders?
 • Homo?
  Jullie promoten dat door voorlichting te geven!
  Is dat zo?
  Zit het niet een beetje anders?
belastingspel

De Leeuw en de Zebra is een programma over de wijze waarop we in Nederland het recht van de sterkste weren. Met onze Grondwet, onze wet- en regelgeving, onze handhaving en inspecties lukt dat voor een groot deel.
Het meest belangrijk is echter de bereidheid van Nederlanders om rekening te houden met elkaar. Zonder dat lukt het niet.

Vier (4) dagdelen op reis
Uitgaande van wat mensen kennen
Naar verregaand georganiseerd Nederland

Regels hebben een reden
Regels zijn bedoeld je te beschermen
Tegen willekeur, onderdrukking, uitsluiting, armoede en het recht van de sterkste.
Meestal lukt dat

Nieuw perspectief op Nederland
Een tribe van 18 miljoen
Met ruzies en tegenstellingen zoals in elke tribe
Waar ook jij medeverantwoordelijkheid voor draagt

Van Artikel 1 tot zwemdiploma en fietslampje, van kiesrecht en AOW tot aan het brommercertificaat, het gaat om bescherming van burgers, tegen de staat, van burgers onderling en voor veiligheid en solidariteit met elkaar.
Precies dat brengen we over in dit programma: regels hebben een reden en die reden helpt jou, je familie en de mensen buiten je familie om veilig te leven.


Deelnemers uit Irak, Syrië en Afghanistan:

Wat vrijheid is? Dan is er geen oorlog!
Solidariteit? Dat is met families!
Participatie? Wat bedoel je precies?

Abstracte begrippen als vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie zijn niet in een handomdraai te begrijpen als je uit een land komt waar deze begrippen niet of nauwelijks inhoud hebben. Dit programma maakt gebruik van ervaringsleren en reflectie en sluit (d.m.v. updates) aan bij actualiteit.

Van deelnemers horen we:

“Belangrijk, nu weet ik waar ik aan toe ben”
“Jullie land wil ik ook voor mijn land”
“Jullie willen dat de mensen een goed leven hebben”
“Ik begrijp nu wat ik zie”
“Het is een heel mooi gevoel, maar ik kan het niet onder woorden brengen”.
“ik voel me als weer geboren”

Een actief en reflectief train-de trainer programma voor:

 • deelnemers t.b.v. de Participatieverklaring
 • jongeren in buurt of school i.h.k.v. Burgerschap
 • mensen die het maar moeilijk vinden om vreedzaam samen te leven i.h.k.v. reclassering of buurtconflicten.

Inzicht in het ontstaan van al die regels zorgt ervoor dat ze de waarde ervan leren begrijpen.

actualiteit inbrengen

Programma

Het programma bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.
We verkennen met de deelnemers een moderne, open samenleving.

 • Het eerste dagdeel draait om de vraag: wat vinden we nou eigenlijk een goed leven?
 • Het tweede dagdeel pakt het Recht van de Sterkste bij de kop. We gaan in op de manier waarop Nederland probeert te voorkomen dat het recht van de sterkste wint. Dat lukt niet altijd maar met regels en mores lukt er wel het een en ander. Waaronder de casus: Turkse aardbeving, watersnoodramp en Groninger gas.
 • Het derde dagdeel gaat om regels en gewoonten uit het dagelijkse leven en de reden van ontstaan.
 • Het vierde dagdeel gaat om belasting, besturen en burger van Nederland zijn.

In de oefeningen wisselen ervaringsleren, uitwisseling en spelvormen elkaar af.
Door de spelvormen ontdekken de deelnemers o.m.:

 • hoe we een goed leven (uit het eerste dagdeel) proberen te organiseren
 • hoe we ruimte geven en opeisen van elkaar
 • waarom in Nederland de regels zo belangrijk zijn
 • dat de regels je beschermen en je helpen
 • dat er ook in Nederland veel kritiek is op de regels
 • hoe je kunt helpen om de samenleving sterk te houden
 • dat bestuurders voortkomen uit de bevolking en niet uit de heersende families
 • dat ook jij dus in de toekomst elke belangrijke rol kunt pakken in onze samenleving

Aanbod

Het train de trainer aanbod dat we voor u hebben is niet in steen gebeiteld. Het programma staat vast maar de manier waarop het programma in de vingers raakt van de mensen die de training aan de deelnemers gaan geven is bespreekbaar en moet passen bij de werkwijze en de expertise van uw partners.

Puntsgewijs

 • Trainershandleiding waarin de training staat uitgeschreven.
 • Train de trainer van 6 dagdelen voor de mensen die dit programma gaan geven.
 • We gaan uit van professionals die gewend zijn om met groepen te werken. We veronderstellen dat ze bekend zijn met de doelgroep die ze willen trainen.
 • Proefgroep: de groep trainers voert de training uit met een proefgroep. Stillare traint mee, coacht en geeft feedback.
 • De mogelijkheid om collegae te betrekken die eveneens voor de doelgroep werken, zoals beleidsmensen en management. Ook zij kunnen in beleidsontwikkeling en aansturing gebruik maken van de invalshoeken uit het programma voor een verbeterde begeleiding.
 • Updates ter verrijking van de training.
 • We leveren in een levendige (interactieve) lezing de ervaring die deelnemers krijgen aangeboden. Zo wordt ook hen een nieuw inzicht t.b.v. hun taken geboden.

Belangstelling? Neem contact op via Agnes Dinkelman op 06 36168643

Lees verder bij de korte blogs over de Leeuw en de Zebra.