‘MAND!’ ‘LAND!’

februari 2023

balletje op doek

Mand! Land! Zo klinken de aforismen van Veldhovense klantmanagers voor de Participatie Verklarings Trajecten. 😊 Veldhoven heeft er voor gekozen om de klantmanagers in te zetten om de ParticipatieVerklaringsTrajecten zelf te geven. Met als voordeel dat je de deelnemers erg goed leert kennen.

Aan de slag dus met het programma ‘de Leeuw en de Zebra of het Recht van de Sterkste’. De oefeningen zijn concreet, met een krachtige symboliek om in korte tijd de basis van onze samenleving uit te leggen en gezamenlijk te verkennen. Immers het Recht van de Sterkste, dat willen we zo veel mogelijk aan banden leggen.

Want wie zijn we zonder solidariteit?
Wat gebeurt er zonder gelijkwaardigheid?
Wie zijn we zonder de vrijheden?
En wat als er niet genoeg mensen zouden participeren?

De trainers zijn er mee aan de slag, oefenen in kort en helder taalgebruik (MAND!) en maken een shift van focus op hulpverlening en een psychologische kijk naar een sociologische en democratische invalshoek waarin de veerkracht van ons als bevolking centraal staat (LAND!).
Mooi om de ontwikkeling van de klantmanagers/trainers te zien!