Een instrument om te snappen waar je bent!

juni 2022

Ze betraden de Raadszaal van Hengelo. Onder de indruk keken ze rond. De halfronde vergaderopstelling, het muurgrote mozaïek, de lampen die karakter aan de ruimte geven en het zachte ‘pluche’.
Hier maken Nederlanders ruzie, zei ik. Hier wordt de strijd gestreden. Dat doen ze met het woord. En soms werken ze met de buurman van een andere partij samen en soms met nog weer iemand anders om een besluit erdoor te krijgen.
De deelnemers knikten en namen plaats op het pluche, achter de microfoons.

Waar maken die Nederlanders nou eigenlijk ruzie over, vroeg ik. Wat speelt er in dit land?
Ondanks de taalbarrière, met behulp van de tolk, lukte het om onze maatschappelijk omstreden onderwerpen te bespreken. Het kwam allemaal langs, armoede, wonen, discriminatie, criminaliteit, drugs, zorg, defensie, mensenhandel, vertrouwen in de overheid… De groep deed volop mee, soms zag ik ogen als schoteltjes, soms bleek er juist veel herkenning en begrip.

Ze slaagden allemaal voor de mondelinge, groepsgewijze toets. Met vlag en wimpel. Hoe geweldig was het, om in de laatste bijeenkomst van de PVT ‘De Leeuw en de Zebra, de strijd tegen het Recht van de Sterkste’ werkelijk de hele groep te zien scoren op de toets. Ze wisten nog niet behandelde, concrete vragen te onderbouwen met de kernwaarden als basis, van erfrecht tot opvoeding en van goede buur tot inkomstenbelasting. Een flinke stap bij het begrijpen van onze wereld. Knap!

Ik begrijp nu wat ik zie!

juni 2022

Hengelo heeft de eerste pilot gedraaid o.l.v Stillare oprichter Agnes Dinkelman. Een groep van 14 nieuwkomers uit Irak en Syrië kwam timide binnen, liet zich meevoeren in de actieve werkvormen, kwam tot steeds meer initiatief en ging steviger de deur weer uit. Zoals een Irakese man ons bezwoer: ‘ik begrijp nu wat ik zie!’. Dat was voor de programmabouwers een mooi moment, want begrijpen wat je ziet, snappen waar je bent, dat was het doel waar we aan werkten. Nieuwkomers die begrijpen hoe het zit zijn immers beter in staat mee te doen. Veldhoven is de tweede gemeente die het programma inzet. Zij zijn met name enthousiast over de vergroting van de weerbaarheid van de deelnemers. Almelo heeft zich in maart van 2023 als derde gemeente aangesloten.