Gemengde gevoelens

februari 2023

rust stabiliteit veiligheid

‘Ik heb er zelf ook veel van geleerd!’ Vaak hoor ik achteraf van ervaren tolken dat ze veel nieuwe dingen hebben geleerd van mijn programma’s over Nederland, over de achtergronden van regels en gewoonten, over de ordeningen die onvermoeibaar tot doel hebben om burgers tegen overheid te beschermen en burgers te faciliteren naar een ‘goed’ leven. De bewegingsvrijheid die voor artsen en burger overblijft als je weet wanneer je een afspraak met elkaar hebt, de verantwoording die ambtenaren moeten maken om te zorgen dat we weten waar ons gezamenlijke geld blijft, de zwemdiploma’s om te zorgen dat onze kinderen niet verdrinken, de parkeerplaatsen waarin auto’s netjes naast elkaar in de vakken staan, de strijd tussen woningbouw of stikstof die in een heel ander licht komt te staan, als je begrijpt dat beide belangrijk zijn voor burgers.

Het is een compliment voor mijn werk maar het maakt me triest dat zelfs de tolken zo weinig weten over ons land. Het zal zeker impact hebben op de kansen die ze voor zichzelf en hun kinderen weten te scheppen.