Agnes Dinkelman, augustus 2016, Marineblad
Europa en MENA kampen met grote aantallen vluchtelingen en met niet aflatende terreur. Daarnaast ligt de klimaatproblematiek op de loer als grond voor toekomstige conflicten. Een mogelijke indirecte aanpak ligt in het creëren van economisch en maatschappelijk perspectief voor de jonge bevolking via een grootschalige vergroeningsaanpak. De Nederlandse krijgsmacht kan in dit proces een cruciale rol innemen.

Bekijk online