Agnes Dinkelman, juli 2011, Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk nr. 3 – 2011
De examenbranche heeft te maken met toenemende druk die leidt tot intimidatie en fraude. Voor de sector is het belangrijk om de interne situatie tegen het licht te houden. Waar zitten de mogelijkheden om de tendens te keren?

bekijk online