Categorie: Artikelen - pagina 2

Omschrijving

The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world

Women´s role in improving community security

In 2002 Liberian women, tired of war, wanted their men to arrange an agreement on the negotiating table. They followed the call of Leymah Gbowee to no longer have sex with their husbands. What was the strength of that intervention? They had a good view on the driver that in this case shaped reality: the hunger for power. They understood that the fight for power fails when women embarrass men by talking to the media about the “powerless” situation of their men in the bedrooms of their homes. The women also were aware of the possibilities of solidarity, because together one can achieve more. So, what in fact did these women do?

Ondernemers, managers, stakeholders en hun chemische reactie

Agnes Dinkelman en Maurits van der Linde, november 2012, Management Executive
In een complexe context met diverse belanghebbenden is het belangrijk een pas op de plaats te maken en in te schatten hoe het contact van de organisatie met de omgeving effectiever kan. Met de analyses en aanbevelingen in dit artikel kunnen ondernemers werken aan systematische verbetering van de chemie tussen henzelf en de stakeholders…

Security based entrepreneurship

English version. Interdependence between nations and people increases the degree of international security. We utilize economic diplomacy in order to open up markets and to enhance relationships with governments. But then how do we help the entrepreneur to have impact in these dynamics?

Economische diplomatie

Agnes Dinkelman, december 2012

Het wordt tijd dat we onze economische activiteiten behalve aan kennis en ontwikkeling, ook aan diplomatie en veiligheid koppelen. Het klinkt simpel en wenselijk dat diplomaten ondernemers op weg helpen om nieuwe markten te openen of toegang tot andere overheden te faciliteren…

Economic diplomacy

English version. Agnes Dinkelman, december 2012
It is time we not only link our economic activities to knowledge and development, but also to diplomacy and security. It sounds simple and desirable that diplomats help entrepreneurs getting started with opening new markets or to facilitate access to other governments.

Staat van de hulp

Buiten de comfortzone is het leven nooit gemakkelijk. Actoren uit het veld van overheid, bedrijfsleven en ngo redeneren en handelen doorgaans vanuit verschillende perspectieven. Het is daarom niet gemakkelijk om gezamenlijk te werken aan zowel het vergroten van een level playing field, dat wil zeggen gelijke omstandigheden voor iedereen die zaken wil doen, als aan ontwikkelingssamenwerking

Terug op het wereldtoneel

Afhankelijk zijn van anderen. Het is alles wat we niet willen. We willen geen speelbal zijn van anderen, volledig machteloos. Dat is maar goed ook. We kunnen ons geen afhankelijkheid permitteren. Nederland zit immers niet langer aan invloedrijke politieke en economische vergadertafels. Europa kijkt toe hoe combinaties van landen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika elkaar economisch stimuleren…

Effectiviteit van een examenstelsel

Agnes Dinkelman, juli 2011, Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk nr. 3 – 2011
De examenbranche heeft te maken met toenemende druk die leidt tot intimidatie en fraude. Voor de sector is het belangrijk om de interne situatie tegen het licht te houden. Waar zitten de mogelijkheden om de tendens te keren?

World Foresight Forum, leiderschap generaties

Agnes Dinkelman, mei 2011

World Foresight Forum. Een dag of wat informatie vergaren en confereren over uiteenlopende mondiaal belangrijke onderwerpen die onze toekomst zullen bepalen. Doel is om met meer mensen meer zicht te krijgen op de vraagstukken van de toekomst. Daarbij willen de initiatiefnemers een start maken met een kijk op het soort leiderschap dat in staat is sturing te geven aan de complexe ontwikkelingen..