Uw project een succes in een andere cultuur

Stillare doet assessments, boardroomcoaching en bereidt stakeholderdialogen en onderhandelingen voor.

Juist inschatten van de manier waarop uw partners hun belangen veilig stellen is van grote waarde in partnerschap, onderhandeling en bij (dreigend) conflict.
Dat gaat vaak wel goed, maar kan vaak veel beter.

U kent het vast: werken met stakeholders in een buitenland naar keuze. Wat heeft u te verwachten? Hoe werkt de cultuur door in de kwaliteit van samenwerking die u kunt verwachten? Welke risico’s zijn dan voor u van belang om op tijd in te schatten en op tijd op voor te sorteren?
Soms werkt u met locale agenten of locale managers. Maar ook zij zijn onderdeel van hun eigen cultuur en kunnen voor u niet doorgronden en overzien hoe u kunt handelen om uw project tot een succes te brengen of, bij uiteenlopende belangen en conflict, de schade te beperken.

Stillare doet assessments en bereidt met u de contactmomenten voor. We verzorgen ook institutional aid, vaak op het gebied van leiderschap en kwaliteitsmanagement als investering die uw bedrijf kan doen in de institutionele organisaties waar u afhankelijk van bent.

Waarom zeggen ze ‘nee’ tegen een uitstekende deal?

Niet alles is wat het lijkt te zijn. Soms sta je voor een raadsel. Waarom weigert je onderhandelingspartner ‘an offer they shouldn’t refuse’? Dit soort raadsels lost Stillare voor je op.

We werken met snelle assessments: in gesprek met u en een klein aantal van uw medewerkers halen we de noodzakelijke informatie op. Gecombineerd met de inlichtingen die we zelf verzamelen en onze ervaring in diverse culturele settingen komen we tot een kwalitatief hoogwaardig advies. Snel. Accuraat. Vaak verrassend. Want beslissingen zijn niet altijd gebaseerd op logische redeneringen. En precies daar kan Stillare van dienst zijn. In contractonderhandelingen, dreigende contractbreuk, conflict, risicobeheersing en strategiebepaling.

Lees meer

Testimonial

Een van onze klanten (500+ bedrijf) verwoordde onze meerwaarde als volgt:

“Jullie meerwaarde?
Management de ogen te openen voor wat je aantreft met je onderzoek. Dus persoonlijk begeleiden om management te helpen begrijpen in welke context ze opereren. Welke keuzes ze hebben, welke nieuwe werkwijze ze kunnen proberen.

Jullie laten ze zich veiliger voelen omdat ze van te voren al de problematiek met jullie hebben doorgedacht en doorleefd. Dat brengt meer flexibiliteit, weerbaarheid en resultaat.”

We brengen graag onze expertise in op het gebied van:

 • Stedenbouw en stedelijke ontwikkeling
 • Integrale veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Community policing
 • Social License to Operate
 • Institutionele Capacity building
 • Good governance: transparantie en corruptie
 • Monitoring en evaluatie
 • Circulaire economie
 • Slumfighting
 • Klimaatverandering
 • Water en energie
 • Permaculture

Lees meer

Institutional capacity building als risicobeperker

De samenwerking met ministeries, lokale overheden of andere organisaties waar u in uw werkprocessen afhankelijk van bent loopt regelmatig niet naar wens. Het kan uw tempo van werken, uw kwaliteit van werken en ten slotte uw resultaten volledig ondermijnen. Stillare doet assessments en ontwikkelt maatwerk programma’s op het gebied van leiderschap en kwaliteitsmanagement zodat de werkprocessen van u en uw samenwerkingspartner beter op elkaar raken afgestemd. Wij wenden capacity building aan als risicobeperkende investering.

Goede relaties met stakeholders

Wat vindt de omgeving van uw komst als ondernemer? Zet u hun wereld op de kop? Hoe krijg je die relatie op het gewenste niveau en, belangrijker nog: wat is er nodig om die relatie goed te houden? Een goede relatie met stakeholders is immers goud waard.

Social License to Operate
zaal Koffi Annan InstituteDe Social License to Operate (SLO) is de mate waarin de omgeving van uw bedrijf u accepteert. De onderneming die neerstrijkt met haar gebouwen, apparatuur en medewerkers heeft veel impact op het leven en de economische mogelijkheden van de bewoners.
De OECD guidelines zijn leidend voor dat wat er van u gevraagd wordt. Onze dienstverlening richt zich op stakeholderdialogen, omgevingsmanagement en boardroom begeleiding. We doen krachtenveldanalyses en adviseren bij onderhandelingen.

Stakeholders
De term ‘community’ is in dit verband een samenstelling van alle stakeholders. De stakeholders bestaan uit de burgers van de verschillende etnische en religieuze groepen, clans, tribes, lokale overheden en daaraan gelieerde instituties, plaatselijke ondernemers en non gouvernementele organisaties. De stakeholders kijken lang niet altijd in consensus naar de komst van een onderneming of een heel consortium. Soms is er sprake van een positieve houding van de ene groep en een negatieve van een andere. In veel gevallen zijn individuen op sleutelposities van belang voor een constructieve samenwerking.
Valse verwachtingen en misverstanden kunnen in een oogwenk ontstaan zonder dat beide partijen dit in de gaten hebben. Deze kunnen een zware wissel trekken op de relatie. De intensieve wisselwerking tussen onderneming en stakeholders tijdens ‘community building’ of ‘capacity building’ in organisaties en instituties zijn uitgelezen momenten om elkaar goed te leren kennen en de relatie te onderhouden of te verbeteren.

Het verdienen en behouden van een Social License to Operate (SLO) is daarom niet in een planning te vangen. Het vergt voortdurend onderhoud.

Conflict
Als er toch dilemma’s, patstellingen of conflicten ontstaan is het in kaart hebben van de sociale dynamiek in de community een belangrijk hulpmiddel om precies te begrijpen waar de ruimte zit om het tij te keren. Stillare kan u assisteren bij het doorzien en doorleven van wat er op u af komt.

De glijdende schaal
De Social License to Operate kan breed gegund worden of meer dan afwezig zijn. Individuele leden van de community zullen oordelen vanuit hun wereldbeeld, religie, perceptie van het eigen sociaal, maatschappelijk en economisch perspectief, perceptie van hoe de rest in de community tegenover de onderneming staat.

Glijdende schaal van gunning

Het verkrijgen en behouden van een Social License to Operate vraagt voortdurende aandacht en onderhoud, zowel binnen het bedrijf als tussen de onderneming en de diverse onderdelen van de community.

Interne kijk op de zaak
Binnen de onderneming of het consortium is niet altijd expliciet helder voor iedereen wat nut en noodzaak is van de investering aan menskracht en middelen bij het verdienen en het onderhoud van de SLO. Nut en noodzaak moeten goed tussen de oren van de medewerkers zitten. Zij staan immers in alles wat ze doen en laten symbool voor de onderneming. Als de SLO een vast punt op de agenda van het strategisch management is, medewerkers in het middelmanagement worden aangesproken op hun aandeel en er een medewerker wordt benoemd die speciaal belast is met de monitoring van de SLO ontstaat er een vanzelfsprekende aandacht binnen de onderneming voor het thema.

Stillare
Stillare kan de onderneming assisteren in de sociale dynamiek. We doen dit door belangrijke ontmoetingen met de ondernemer voor te bereiden en adviezen te geven m.b.t. bejegening, onderhandelingen of de-escalatie van conflict.

Bekijk pagina in het Engels