• Leefbare woestijnen voor de opvang van klimaatvluchtelingen

  Leefbare woestijnen voor de opvang van klimaatvluchtelingenAgnes Dinkelman, oprichter van Stillare, heeft een ambitieus plan: maak van woestijnen leefbare groene plekken en richt die in als buffers voor de vele miljoenen migranten, die op de vlucht slaan voor klimaatverandering en natuurrampen. ‘Als een leefbare woestijn nieuw perspectief biedt en werkgelegenheid voor de jonge bevolking schept, kunnen we de stroom klimaatvluchtelingen indammen ... lees meer
 • Orde en structuur cruciaal bij inburgering

  Orde en structuur cruciaal bij inburgeringZelfredzaamheid is niet langer een pijler van het inburgeringsbeleid (Trouw, 3 juli). Gemeentes gaan een sturende rol pakken om taalniveau en arbeidsparticipatie op te schroeven. Veel statushouders missen echter competenties op het gebied van orde en zijn dus niet in staat om ordening en structuur te zien, te plaatsen en toe te passen. Zonder dat ... lees meer
 • Leefbare woestijn

  Leefbare woestijnNederland als redder van de wereld. De heer Sheikh was heel serieus. En dat moet ook, want het kan. Agnes Dinkelman, 27-07-2017, NRC In reactie op de column van Haroon Sheikh “Nederland kan de wereld redden”, 25-07-2017, NRC Nederland weet niet alleen veel van voedsel, water en veiligheid maar ook hoe je woestijngrond verrijkt en hoe je groen ... lees meer
 • Migratie minimaliseren is het beste voor zowel Europa als Afrika

  Migratie minimaliseren is het beste voor zowel Europa als AfrikaHet onmogelijk maken van migratie vanuit Afrika naar Europa is voor beide continenten verreweg het beste. Pas als de druk op hervormingen in Afrika en Arabische landen van binnenuit groot genoeg is, verandert de situatie. Migratie als stoom van de ketel traineert dat proces. Agnes Dinkelman, 31-05-2017, De Volkskrant De kabinetsformatie richt zich onvoldoende op de grootste dreiging ... lees meer
 • Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that’s the question

  Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that’s the questionZolang metingen centraal blijven staan, komen we nooit tot werkelijk inzicht. Metingen geven informatie die nog in een context geplaatst moeten worden. Agnes Dinkelman, maart 2017 Tijdens de Future Force Conference 2017 is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de krijgsmacht en actoren die op een of andere wijze betrokken zijn bij veiligheidsthema’s in internationale ... lees meer
 • Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

  Politie is gegijzelde kanarie in de mijnKorpschef Akerboom moet komen opdraven om verantwoording af te leggen voor een politie die aan alle kanten wordt aangepakt door de maatschappij. In de kolenmijn van een samenleving die kenmerken van maatschappelijke ontwrichting vertoont is de Politie een makkelijk slachtoffer. Agent Frank de Vetter uit Rijen haalde laatst de landelijke pers met zijn bericht op facebook ... lees meer
 • Stille Stadsdiplomatie

  Stille StadsdiplomatieDe beer lijkt los. El Taharrush, intimidatie van vrouwen door aanranding en verkrachting als semi-georganiseerd fenomeen, lijkt de emoties rondom asielzoekersinstroom verder naar een kookpunt te brengen. Het lijkt de nekslag voor een genuanceerd debat over de instroom van vluchtelingen in Europa. Agnes Dinkelman, januari 2016 Gebeurtenissen in Nederland zoals de bestorming van het gemeentehuis in Geldermalsen ... lees meer
 • Krijgsmacht en societal resilience in MENA

  Krijgsmacht en societal resilience in MENAAgnes Dinkelman, augustus 2016, Marineblad Europa en MENA kampen met grote aantallen vluchtelingen en met niet aflatende terreur. Daarnaast ligt de klimaatproblematiek op de loer als grond voor toekomstige conflicten. Een mogelijke indirecte aanpak ligt in het creëren van economisch en maatschappelijk perspectief voor de jonge bevolking via een grootschalige vergroeningsaanpak. De Nederlandse krijgsmacht kan in ... lees meer
 • Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie

  Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie Allerlei soorten narigheid tuimelen over elkaar heen als we ons afvragen waarom er vluchtelingen in gammele bootjes op de Middellandse Zee dobberen. Het geheel aan ellende geeft een explosief mengsel. De vluchtelingen in de bootjes zijn mogelijk een voorbode van nog veel meer narigheid, ook op Europese bodem. Dus wat te doen? Agnes Dinkelman, juni 2015 Groen Grenzen ... lees meer
 • The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world

  The hand that rocks the cradle is the hand that rules the worldWomen´s role in improving community security In 2002 Liberian women, tired of war, wanted their men to arrange an agreement on the negotiating table. They followed the call of Leymah Gbowee to no longer have sex with their husbands. What was the strength of that intervention? They had a good view on the driver that in ... lees meer
 • De Comprehensive Approach: dumpen of opwaarderen

  De Comprehensive Approach: dumpen of opwaarderenAgnes Dinkelman, juni 2012 Conflictbeheersing en samenwerking in de internationale veiligheid multidisciplinair aan het draaien krijgen: hoe doe je dat? Bekijk online lees meer
 • Ondernemers, managers, stakeholders en hun chemische reactie

  Ondernemers, managers, stakeholders en hun chemische reactieAgnes Dinkelman en Maurits van der Linde, november 2012, Management Executive In een complexe context met diverse belanghebbenden is het belangrijk een pas op de plaats te maken en in te schatten hoe het contact van de organisatie met de omgeving effectiever kan. Met de analyses en aanbevelingen in dit artikel kunnen ondernemers werken aan systematische ... lees meer
 • Security based entrepreneurship

  Security based entrepreneurshipEnglish version. Interdependence between nations and people increases the degree of international security. We utilize economic diplomacy in order to open up markets and to enhance relationships with governments. But then how do we help the entrepreneur to have impact in these dynamics? lees meer
 • Economische diplomatie

  Economische diplomatieAgnes Dinkelman, december 2012 Het wordt tijd dat we onze economische activiteiten behalve aan kennis en ontwikkeling, ook aan diplomatie en veiligheid koppelen. Het klinkt simpel en wenselijk dat diplomaten ondernemers op weg helpen om nieuwe markten te openen of toegang tot andere overheden te faciliteren… …bekijk online Bekijk Engelse pagina lees meer
 • Economic diplomacy

  Economic diplomacyEnglish version. Agnes Dinkelman, december 2012 It is time we not only link our economic activities to knowledge and development, but also to diplomacy and security. It sounds simple and desirable that diplomats help entrepreneurs getting started with opening new markets or to facilitate access to other governments. lees meer
 • Staat van de hulp

  Staat van de hulpBuiten de comfortzone is het leven nooit gemakkelijk. Actoren uit het veld van overheid, bedrijfsleven en ngo redeneren en handelen doorgaans vanuit verschillende perspectieven. Het is daarom niet gemakkelijk om gezamenlijk te werken aan zowel het vergroten van een level playing field, dat wil zeggen gelijke omstandigheden voor iedereen die zaken wil doen, als aan ... lees meer
 • Terug op het wereldtoneel

  Terug op het wereldtoneelAgnes Dinkelman, januari 2012, MVO in turbulente tijden, uitgeverij Van Gorcum Afhankelijk zijn van anderen. Het is alles wat we niet willen. We willen geen speelbal zijn van anderen, volledig machteloos. Dat is maar goed ook. We kunnen ons geen afhankelijkheid permitteren. Nederland zit immers niet langer aan invloedrijke politieke en economische vergadertafels. Europa kijkt toe ... lees meer
 • Effectiviteit van een examenstelsel

  Effectiviteit van een examenstelselAgnes Dinkelman, juli 2011, Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk nr. 3 – 2011 De examenbranche heeft te maken met toenemende druk die leidt tot intimidatie en fraude. Voor de sector is het belangrijk om de interne situatie tegen het licht te houden. Waar zitten de mogelijkheden om de tendens te keren? bekijk online lees meer
 • World Foresight Forum, leiderschap generaties

  World Foresight Forum, leiderschap generatiesAgnes Dinkelman, mei 2011 World Foresight Forum. Een dag of wat informatie vergaren en confereren over uiteenlopende mondiaal belangrijke onderwerpen die onze toekomst zullen bepalen. Doel is om met meer mensen meer zicht te krijgen op de vraagstukken van de toekomst. Daarbij willen de initiatiefnemers een start maken met een kijk op het soort leiderschap dat ... lees meer
 • World Foresight Forum, leiderschap uitmuntend in de breedte

  World Foresight Forum, leiderschap uitmuntend in de breedteAgnes Dinkelman, mei 2011 Samenhangend beleid en creatieve oplossingen voor de vraagstukken van nu. Daar beeld bij krijgen is de inzet van het WFF. En daar hoort leiderschap van een nieuw te ontdekken soort bij. De veelheid aan problemen, de complexiteit ervan, de schaalgrootte en het tempo waarin veranderingen zich voordoen vragen een nieuw soort leiderschap. ... lees meer