polarisatie en radicaliseringBehoud van sociaal weefsel

Enschede, september 2015. Een groep burgers ageert heftig tegen het besluit van bestuurders om een asielzoekerscentrum in hun buurt te bouwen. De sfeer is grimmig. Bestuurders en medeburgers worden bedreigd. Varkenskoppen hangen langs de rijksweg. Een groepje burgers zegt zich niet neer te zullen leggen bij de bouw en bij de komst van asielzoekers in hun wijk. In vele gemeenten in Nederland ontstaan gelijksoortige situaties. Blijkbaar broeit er iets onder de maatschappelijke oppervlakte.

De tegenstellingen in diverse wijken in Nederland tussen Nederlanders van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst, de spanningen rondom de Sinterklaasintochten, de harde wijze waarop burgers onderling met elkaar omgaan op social media, radicaal stemgedrag en de versnippering van zowel lokale als landelijke politiek maakt duidelijk dat er een veenbrand woedt van onvrede en verwijten naar zittende bestuurders en de behoefte om de politieke macht over te nemen.

Gerrit Kleijheeg en Agnes Dinkelman zijn op zoek gegaan naar het verhaal achter de veenbrand. Wat speelt er precies en wat kunnen we doen om ontevredenheid te verminderen? Wat vraagt het als we ondermijning van gezag, maatschappelijke onrust en ontwrichting willen voorkomen? Deze maatschappelijke opgave die op het terrein van de Openbare Orde en Veiligheid ligt, vraagt om praktische adviezen voor bestuurders, politie en professionals. Zij kunnen maar beter doordrongen zijn van de effecten van hun handelen zodat ze in samenspel met burgers kunnen werken aan een veilige gemeente en aan tevredenheid onder burgers.

Dinkelman en Kleijheeg bieden lezingen en advies.

Op deze pagina vindt u regelmatig nieuwe artikelen op basis van gesprekken in het land.

Angst als breekijzer voor verandering binnen moslimgemeenschappen

Agnes Dinkelman, februari 2020
Burgemeester Marcouch van Arnhem riep al vaker op om moslimgemeenschappen weerbaar te maken tegen politiek-salafistisch gedachtengoed. Daar mag nog best een schep bovenop. Radicalisering van jongeren uit moslimgezinnen gaat door, ook als we even niet kijken. Dat maakt de ouders bezorgd maar ook handelingsverlegen. Daar ligt voor Nederlandse bestuurders een taak.

bekijk online

Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

Agnes Dinkelman, januari 2017
Ondertussen sommeert de maatschappij: Los op! Maar de politie kan niet slagen. Onmogelijk. We hebben een plaats delict waar zelfs een man als Akerboom zal struikelen.

bekijk online

Stille Stadsdiplomatie

Agnes Dinkelman, januari 2016
De bedreigingen van raadsleden en burgemeesters en de intimidatie van burgers zijn illustraties van het gebrek aan respect en bereidheid er samen uit te komen. We hebben te maken met een stadium van escalatie waardoor standaard bemiddeling niet meer effectief zal zijn. De situatie vraagt dus een andere aanpak.

bekijk online