Breiwol voor een onbreekbare democratie!

Mei 2022

Breiwol

Alle deelnemers kregen een draad. Sommige rood, andere geel of blauw. En elke kleur stond voor een kernwaarde. Solidariteit, de vrijheden, gelijkwaardigheid, meedoen. De vraag: Hoe worden de kernwaarden onoverwinnelijk? Hoe zorg je dat jouw draad nooit, maar dan ook nooit kan breken?

Je zag ze denken: Dat draadje breekt bij de minste geringste kracht! Besluiteloosheid. Steun zoeken bij de buurman. De groep zocht na verloop van tijd gezamenlijk naar een manier om de draden te verstevigen. Er werd geknoopt met de buurvrouw, er werd afgekeken en uitgeprobeerd, er werd uitgeprobeerd met een deelnemer wat verderop. Uit het overleg in de groep kwam uiteindelijk dat de draden een grote vervlochten knot moesten worden. Zonder losse eindjes. Want dat krijg je immers nooit meer kapot!

Pas als we allemaal onze breekbare draad verknopen met de draden van de anderen worden de kernwaarden onoverwinnelijk!

Gelukt! 10 zwaargewichten!

april 2022

Er staan 10 vrijwilligers met maatschappelijke ervaring op de lijst. En dat is mooi want de PVT van Stillare gaat over het Recht van de Sterkste en dat we dat niet willen in Nederland. Het gaat over wantrouwen – vertrouwen, gehoorzamen of samenwerken en ruimte. Ruimte om in te nemen en ruimte om elkaar te gunnen. En in het programma worden we steeds concreter, van geluidsoverlast, meedoen en belastingpot tot zwemdiploma’s, in de rij staan en gesprekken op school.

De goed verstaander herkent in bovenstaand verhaal de kernwaarden waarvan de Wet Inburgering voorschrijft ze te introduceren bij nieuwkomers.

Mensen uit landen waarin gehoorzaamd moet worden, waar vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie niet aan de orde zijn verdienen een introductie in burgerschap, vreedzaam samenleven en het belang van meedoen. Dat helpt ze in hun rol als burger van Nederland. #snappenwaarjebent

Hengelo gaat opnieuw een pilot starten. Na de succesvolle MAP is het de beurt aan de PVT. Half mei gaat ie van start. Laat horen als je meer wilt weten of behoefte hebt aan een train de trainer!