Agnes Dinkelman is een ervaren social engineer die niet bang is om weerbarstige, maatschappelijke issues aan te pakken. Opdrachten voor de Nederlandse politie, justitie, krijgsmacht en gemeentes leidden haar naar menig hoofdpijndossier waar bestuurders mee kampen, zoals polarisatie, bedreiging van bestuurders, achterstandswijken, maatschappelijke onvrede en ondermijning van de rechtsorde.
Haar kennis en ervaring op de gebieden van veranderkunde, organisatiekunde combineert zij met langjarige kennis op het gebied van vergroting van veiligheid en beïnvloeding van wereldbeelden. Haar lezingen zijn op grond van eigen onderzoek en eigen ervaring samengesteld.


Polarisatie in Nederland en hoe deze te ondermijnen.

Het ‘midden’ kiezen, maar dan. Handelingsperspectieven in tijden van polarisatie en onvrede.
Zie ook lokaal bestuur en maatschappelijke onvrede.


‘Dit is onacceptabel!’ zeggen we. En dan wordt het stil…

Persoonlijke bestuurlijke weerbaarheid in tijden van polarisatie en onvrede. Over rechte ruggen, bezinning, uw unieke en persoonlijke bejegening en de inzet van uw omgeving als er grenzen getrokken moeten worden.
Zie ook wat is social engineering.


Voorbij de bestuurlijke hoofdpijndossiers.

Levendige lezing voor klein comité bestuurders, waarin de inleiding en eigen cases door elkaar lopen.


Migratie en Inburgering, de missing link.

Over het hart van de verschillen tussen de Nederlandse open samenleving en migranten uit Afrika en de Arabische landen. Met handelingsperspectieven voor bestuurders, werkgevers en professionals.
Zie ook migratie en inburgering.


Leidinggeven in de geüniformeerde dienst.

Professionals aansturen in de geüniformeerde dienst is van andere aard dan de aansturing in bedrijven of organisaties. De wens om te leveren en de wens om in de pikorde overeind te blijven is in alle gremia groot waardoor er over grenzen gegaan wordt. Wat te doen om die vicieuze cirkel te doorbreken?


Placemaking: Verknoping van klimaat en migratie, een onbeheersbaar probleem?

Stillare en serviceclub de Lions International combineren stakeholderengagement en vergroening met als doel perspectief te creëren door en voor grote groepen jongeren in Afrika en de Arabische wereld. Zie ook artikelen.