Agnes Dinkelman is een ervaren social engineer die niet bang is om weerbarstige, maatschappelijke issues aan te pakken. Opdrachten voor de Nederlandse politie, justitie, krijgsmacht en gemeentes leidden haar naar menig hoofdpijndossier waar bestuurders mee kampen, zoals polarisatie, bedreiging van bestuurders, achterstandswijken, maatschappelijke onvrede en ondermijning van de rechtsorde.

Dinkelman spreekt over haar onderzoeken en handelingsperspectieven en inspireert door verhalende voorbeelden en concrete situaties te bespreken. Haar lezingen zijn levendig door de interactie die ze aangaat met u als toehoorder.


Polarisatie in Nederland en hoe deze te ondermijnen.

Het ‘midden’ kiezen, maar dan. Handelingsperspectieven in tijden van polarisatie en onvrede.
Zie ook: lokaal bestuur en maatschappelijke onrust.


Inburgering: de missing link.

Over het hart van de verschillen tussen de Nederlandse open samenleving en migranten uit Afrika en de Arabische landen. Met handelingsperspectieven voor bestuurders, werkgevers en professionals.
Zie ook: inburgering.


Placemaking: Verknoping van klimaat en migratie, een onbeheersbaar probleem?

Stillare en serviceclub de Lions International combineren stakeholderengagement en vergroening met als doel perspectief te creëren door en voor grote groepen jongeren in Afrika en de Arabische wereld.
Zie ook: artikelen.