Kigali/Amsterdam

Home

 

Social engineers

  

Programmes

 

Articles

 

About us

 

Contact

 

Rwanda anti-corruption achievements, capacity building on consultancy - Stillare
Placemaking: cities in green - Stillare
Back to Basics - Stillare
Story of the Rocks, Zimbabwe - Stillare
Capacity building on negotiation, Ministry of Finance, Ghana - Stillare
Stillare logo
Eritrese statushouders: hoe krijgen we ze aan de gang - Stillare
Stillare, Social Engineers
Polarisatie en maatschappelijke onvrede, een veenbrand - Stillare
Participanten

Jaap Noorda, Noorda en Co, jeugdzaken en maatschappelijke vragen

Gerard van Oortmerssen, professor ICT en toekomst, Universiteit van Tilburg

Joanna Thijs, programmaleider buurtpleinen, Movactor

Ron van Wonderen, Verwey Jonker op dossier radicalisering

Paulien de Jong, directeur ROC Friesland

Ayberk, project aanpak radicalisering, Gemeente Amsterdam

Jules van Dam, directeur Stichting Tussenvoorziening, Utrecht

Anneke van Hoek, Criminoloog, Stichting voor Herstelrecht, Oprichter La Benevolencija, Rwanda

Guity Mohebbi, auteur, docent inclusief leiderschap en diversiteit, multiplayer

Ragayi Sinout, adviseur Spectrum, directeur Kemi Ra, integratiespecialist, Apeldoorn

Pieter ter Steegh, verbinder, Gouda

Max van der Sleen, directeur St. True Welfare, politiek econoom

Mustapha Essouilmi, geestelijk verzorger, Amsterdam

Charlotte Venema, Protestants Christelijke Gemeenschap, Amsterdam

Ferdi Licher, directeur kennis en verkenningen wonen en bouwen, Binnenlandse Zaken

Vincent Walet, beleidsmedewerker, Sociale Zaken Werkgelegenheid en Integratie

Mustapha Dalouh, intercultureel expert Politie Limburg

Jan van Ewijk, socioloog, Politieacademie/Universiteit voor Humanistiek

Corien Fahner, Officier en teamleider Openbaar Ministerie Noord-Nederland

 

Aanwezigen bij Back to Basics

Ineke van Winden - Partner Stillare
Agnes Dinkelman - Founder Stillare