Categorie: Over_ons - pagina 2

Douwe Jan Joustra

Douwe Jan Joustra

Douwe Jan Joustra is partnering Stillare in the Placemaking: Cities in Green programme.

Douwe Jan Joustra is a system-ecologist based on his eduction in forestry, landscaping and nature-management. He is Head Circular Transformation at the C&A Foundation, worldwide.

Gerrit Kleijheeg

Gerrit Kleijheeg

Gerrit Kleijheeg werkt binnen Stillare aan de onderwerpen ondermijning van de democratische rechtsorde, maatschappelijke ontwrichting en polarisatie- en radicaliseringsvraagstukken.
Gerrit Kleijheeg heeft zijn werkzame leven gewijd aan de publieke zaak. Als politieman werkte hij het liefst met bijzondere groepen, in de wijk en op straat. In de periode 1990 tot 2005 drukte hij als eindverantwoordelijke (o.a. gemeentesecretaris) op een andere manier zijn stempel op het publiek domein. De fascinatie voor de dynamiek in en om de ambtelijke organisatie zit diep.