Analyse en handelingsperspectieven
Social engineering is de kunst van het beïnvloeden van sociale dynamiek. Stillare ontwikkelt handelingsperspectieven voor ongewenste maatschappelijke situaties. Wij bereiden een manier van werken voor die weerbarstige maatschappelijke vraagstukken hanteerbaar kan maken. Wat ons uniek maakt is dat we zorgen dat de handelingsperspectieven precies passen bij de ontvangende situatie. We baseren ons op de verkenning van dominante wereldbeelden en op de invalshoeken die keuzes en gedrag van mensen beïnvloeden.

We ondersteunen bedrijven bij het verkrijgen van de Social License to Operate en begeleiden het strategisch management op het moment dat er impasses ontstaan. Door krachtenveldanalyse en het bevragen van het management komen we tot adviezen en (onder)handelingsperspectieven. In diverse programma’s hebben we wegen gevonden om op het terrein van corruptie, nepotisme en security ínvloed uit te oefenen.

De interventies lopen zeer uiteen. Op onze programma pagina’s zult u voorbeelden kunnen zien: een televisieprogramma voor de uitwisseling van ideeën en differentiering van polarisatie, urban planning voor veiligheid, stille diplomatie voor een veilige wijk/stad, policy frameworks voor bouwen aan transparency, CSR voor mensenrechten, vergroening van woestijnen voor de ondermijning van terreur…

Diepgevoelde verschillen
Diepgevoelde (maatschappelijke/corporate) verschillen tussen mensen zijn door social engineering te overbruggen. Niet door tot een vergelijk te komen, maar door een bovenliggend concept te ontwerpen waarin alle groepen zich kunnen vinden. Natuurlijk kan dit alleen door het in kaart brengen van de belangen, drijfveren en wereldbeelden die voor de diverse spelers persoonlijk bepalend zijn. Werkelijk doorgronden van de situatie is de kern.

Dat bovenliggende concept – een nieuwe narrative – creert een nieuw speelveld voor discussie. Het geeft alle partijen de kans om zichzelf net iets buiten de eigen comfort zone te hervinden: hoe zal straks in de nieuwe situatie het voordeel er uit zien?

Voor elke partij zullen er bepaalde aspecten in de narrative te ontdekken zijn die de perceptie op het vraagstuk een andere wending geven. Juist dit aspect maakt het mogelijk om een nieuwe weg in te slaan die kan leiden tot een bevredigende aanpak van het vraagstuk. Tegelijkertijd hervinden alle andere partijen zich eveneens in de nieuwe situatie en zullen er aan willen bijdragen zodat er nieuwe oplossingen voor het vraagstuk mogelijk worden. Het resultaat van een dergelijk proces is dat (bijna) alle spelers zich opnieuw moeten gaan verhouden tot het nieuwe idee. Zo ontstaat de veranderende sociale dynamiek.

Bekijk pagina in het Engels