Auteur: Agnes - pagina 3

Orde en structuur cruciaal bij inburgering

Zelfredzaamheid is niet langer een pijler van het inburgeringsbeleid (Trouw, 3 juli). Gemeentes gaan een sturende rol pakken om taalniveau en arbeidsparticipatie op te schroeven. Veel statushouders missen echter competenties op het gebied van orde en zijn dus niet in staat om ordening en structuur te zien, te plaatsen en toe te passen. Zonder dat is werkelijke participatie in een verregaand georganiseerde maatschappij maar matig mogelijk.

Short interventions

2020: Writing: Future of the Netherlands when demographics change: how to connect the group of migrants (since the 1970’s) that do have no heritage with constitutional state and what it takes to cherish it 2020: Onderzoek: Naar de wijze waarop bestuurders kennis verwerven en keuzes maken m.b.t. langlopende OOV dossiers 2020: Yemen: Developing a conflict..

Lees verder

Leefbare woestijn

Nederland als redder van de wereld. De heer Sheikh was heel serieus. En dat moet ook, want het kan. Agnes Dinkelman, 27-07-2017, NRC In reactie op de column van Haroon Sheikh “Nederland kan de wereld redden”, 25-07-2017, NRC Nederland weet niet alleen veel van voedsel, water en veiligheid maar ook hoe je woestijngrond verrijkt en..

Lees verder

Migratie minimaliseren is het beste voor zowel Europa als Afrika

Agnes Dinkelman, 31-05-2017, De Volkskrant Het onmogelijk maken van migratie vanuit Afrika naar Europa is voor beide continenten verreweg het beste. Pas als de druk op hervormingen in Afrika en Arabische landen van binnenuit groot genoeg is, verandert de situatie. Migratie als stoom van de ketel traineert dat proces. De kabinetsformatie richt zich onvoldoende op..

Lees verder

Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that’s the question

Agnes Dinkelman at FFC

Zolang metingen centraal blijven staan, komen we nooit tot werkelijk inzicht. Metingen geven informatie die nog in een context geplaatst moeten worden.

Tijdens de Future Force Conference 2017 is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de krijgsmacht en actoren die op een of andere wijze betrokken zijn bij veiligheidsthema’s in internationale context. Onder de noemer van ecosystemen werd de mogelijkheid gecreëerd voor kennismaking. In het breakout programme werd daadwerkelijk uitgewisseld en verkend. Een stap waarvoor veel respect op zijn plaats is. Want samenwerken met organisaties en professionals die vanuit andere wereldbeelden en percepties werken aan veiligheid is een groot avontuur.

Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

Korpschef Akerboom moet komen opdraven om verantwoording af te leggen voor een politie die aan alle kanten wordt aangepakt door de maatschappij.

In de kolenmijn van een samenleving die kenmerken van maatschappelijke ontwrichting vertoont is de Politie een makkelijk slachtoffer. Agent Frank de Vetter uit Rijen haalde laatst de landelijke pers met zijn bericht op facebook waarin hij vertelde over de bak met kritiek die hij als diender dagelijks over zich heen krijgt.

Stille Stadsdiplomatie

De beer lijkt los. El Taharrush, intimidatie van vrouwen door aanranding en verkrachting als semi-georganiseerd fenomeen, lijkt de emoties rondom asielzoekersinstroom verder naar een kookpunt te brengen. Het lijkt de nekslag voor een genuanceerd debat over de instroom van vluchtelingen in Europa.

Krijgsmacht en societal resilience in MENA

Agnes Dinkelman, augustus 2016, Marineblad
Europa en MENA kampen met grote aantallen vluchtelingen en met niet aflatende terreur. Daarnaast ligt de klimaatproblematiek op de loer als grond voor toekomstige conflicten. Een mogelijke indirecte aanpak ligt in het creëren van economisch en maatschappelijk perspectief voor de jonge bevolking via een grootschalige vergroeningsaanpak. De Nederlandse krijgsmacht kan in dit proces een cruciale rol innemen.

Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie

Allerlei soorten narigheid tuimelen over elkaar heen als we ons afvragen waarom er vluchtelingen in gammele bootjes op de Middellandse Zee dobberen. Het geheel aan ellende geeft een explosief mengsel. De vluchtelingen in de bootjes zijn mogelijk een voorbode van nog veel meer narigheid, ook op Europese bodem. Dus wat te doen?

Agnes Dinkelman, juni 2015

The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world

Women´s role in improving community security

In 2002 Liberian women, tired of war, wanted their men to arrange an agreement on the negotiating table. They followed the call of Leymah Gbowee to no longer have sex with their husbands. What was the strength of that intervention? They had a good view on the driver that in this case shaped reality: the hunger for power. They understood that the fight for power fails when women embarrass men by talking to the media about the “powerless” situation of their men in the bedrooms of their homes. The women also were aware of the possibilities of solidarity, because together one can achieve more. So, what in fact did these women do?