Kigali/Amsterdam

Home

 

Social engineers

  

Programmes

 

Articles

 

About us

 

Contact

 

Rwanda anti-corruption achievements, capacity building on consultancy - Stillare
Placemaking: cities in green - Stillare
Back to Basics - Stillare
Story of the Rocks, Zimbabwe - Stillare
Capacity building on negotiation, Ministry of Finance, Ghana - Stillare
Stillare logo
Eritrese statushouders: hoe krijgen we ze aan de gang - Stillare
Stillare, Social Engineers
Polarisatie en maatschappelijke onvrede, een veenbrand - Stillare
Polarisatie en maatschappelijke onvrede

 

Een veenbrand van onvrede

Enschede, september 2015. Een groep burgers ageert heftig tegen het besluit van bestuurders om een asielzoekerscentrum in hun buurt te bouwen. De sfeer is grimmig. Bestuurders en medeburgers worden bedreigd. Varkenskoppen hangen langs de rijksweg. Een groepje burgers zegt zich niet neer te zullen leggen bij de bouw en bij de

 

Binnenkort hier te vinden

Artikel: Moslims, hoeders van Europa?
Artikel: Gekozen burgemeester betekent verdere polarisatie tussen burgers
Neem voor meer informatie en boekingen contact op met Agnes Dinkelman:
06-361 686 43

 

Belangstelling?

 

Stille Stadsdiplomatie

bekijk online
Stille Stadsdiplomatie - Stillare

 

Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

bekijk online
Politie is gegijzelde kanarie in de mijn - Stillare
Politie is gegijzelde kanarie in de mijn - Stillare
wijk
komst van asielzoekers in hun wijk. In vele gemeenten in Nederland ontstaan gelijksoortige situaties. Blijkbaar broeit er iets onder de maatschappelijke oppervlakte.
De tegenstellingen in diverse wijken in Nederland tussen Nederlanders van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst, de spanningen rondom de Sinterklaasintochten, de harde wijze waarop burgers onderling met elkaar omgaan op social media, radicaal stemgedrag en de versnippering van zowel lokale als landelijke politiek maakt duidelijk dat er een veenbrand woedt van onvrede en verwijten naar zittende bestuurders en de behoefte om de politieke macht over te nemen.
Gerrit Kleijheeg en Agnes Dinkelman zijn op zoek gegaan naar het verhaal achter de veenbrand. Wat speelt er precies en wat kunnen we doen om ontevredenheid te verminderen? Wat vraagt het als we ondermijning van gezag, maatschappelijke onrust en ontwrichting willen voorkomen? Deze maatschappelijke opgave die op het terrein van de Openbare Orde en Veiligheid ligt, vraagt om praktische adviezen voor bestuurders, politie en professionals. Zij kunnen maar beter doordrongen zijn van de effecten van hun handelen zodat ze in samenspel met burgers kunnen werken aan een veilige gemeente en aan tevredenheid onder burgers.
Dinkelman en Kleijheeg bieden lezingen en advies.
Op deze pagina vindt u regelmatig nieuwe artikelen op basis van gesprekken in het land.
politieke partijen