Kigali/Amsterdam

Home

 

Social engineers

  

Programmes

 

Articles

 

About us

 

Contact

 

Stillare logo
Jeroen de Jonge - Partner Stillare
Agnes Dinkelman - Founder Stillare
Tammo Oegema - Partner Stillare
Ineke van Winden - Partner Stillare
Piet Kommers - Partner Stillare
Douwe Jan Joustra - Partner Stillare
Kria Djoyoadhiningrat - Partner Stillare
Hans de Kruijf - Partner Stillare
Stef Schreuder - Partner Stillare
Max van der Sleen - Partner Stillare
Gerrit Kleijheeg - Partner Stillare

 

About Gerrit Kleijheeg - partner Stillare

Gerrit Kleijheeg werkt binnen Stillare aan de onderwerpen ondermijning van de democratische rechtsorde, maatschappelijke ontwrichting en polarisatie- en radicaliseringsvraagstukken.

 

Gerrit KleijheegGerrit Kleijheeg heeft zijn werkzame leven gewijd aan de publieke zaak. Als politieman werkte hij het liefst met bijzondere groepen, in de wijk en op straat. In de periode 1990 tot 2005 drukte hij als eindverantwoordelijke (o.a. gemeentesecretaris) op een andere manier zijn stempel op het publiek domein. De fascinatie voor de dynamiek in en om de ambtelijke organisatie zit diep.

Als een bestuurder binnen het openbaar lokaal en regionaal bestuur (wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en wethouder Welzijn 2005-2014) was hij met name gericht op het maken van verbindingen tussen alle actoren zodat plannen gerealiseerd konden worden. Zijn motto: Nooit over hen, nooit zonder hen!

Zijn ervaringen maken van Gerrit een interessante sparringpartner voor ambtelijke en bestuurlijke functionarissen. Hij richt zich op reflectie en helpt functionarissen zich te verbinden met elkaar en de burgers.

 

 

 

Contact: gerritkleijheeg@stillare.com