Stillare, social engineers

De Wet Inburgering 2022 is voor gemeente een grote verandering. Stillare helpt met de Inburgerings-Versneller”. Wat dat is zie je hier.

De Inburgerings-Versneller van Stillare 

Bent u teammanager, klantregisseur of beleidsmedewerker op het gebied van de nieuwe Wet Inburgering? Dan heeft u vast nog 1000 en 1 vragen over de implementatie van de wet. 
Logisch, want er komt veel op u af en de tijd dringt.  

Razendsnel
In 1 tot 2 dagen werkt Stillare met het hele team binnen uw gemeente aan een werkwijze voor de nieuwe wet waarin ieders invalshoek en expertise is opgenomen. Krachtig dus!

Onderwerpen
We pakken in deze Versneller drie onderwerpen bij de kop. 

  1. Hoe combineer je de huidige en de nieuwe wet slim?
  2. Regie nemen; zorgen voor balans tussen de handhavingstaak en de nieuwe begeleidingsopdracht richting statushouders. 
  3. Het werkproces; hoe werken we binnen onze gemeente samen? Wat is al helder en wat nog niet? U gaat de deur uit met een praktisch werkplan. 

In overleg gaan we nader in op de verschillende instrumenten van de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast krijgt u diverse tips over hoe u omgaat met beperkte budget/tijd en de samenwerking met partners.

Werkvormen
De Versneller maakt gebruik van efficiënte en inspirerende werkvormen. Deze leiden tot een concreet plan voor implementatie en geven uw team een boost!

Wij
Agnes Dinkelman is oprichter van Stillare, onderzoeker, trainer en mediator en is sinds de jaren ‘90 betrokken bij inburgering. Karin de Bruin is senior trainer en projectleider en houdt zich al ruim 25 jaar bezig met vraagstukken rondom nieuwkomers, taal en arbeidsparticipatie. 

Interesse?
Neem dan contact met ons op via info@stillare.com. U kunt ook bellen met: Agnes, 06 36168643 of Karin, 06 53833296.