Categorie: Articles

Omschrijving

Angst als breekijzer voor verandering binnen moslimgemeenschappen

Burgemeester Marcouch van Arnhem riep al vaker op om moslimgemeenschappen weerbaar te maken tegen politiek-salafistisch gedachtengoed. Daar mag nog best een schep bovenop. Radicalisering van jongeren uit moslimgezinnen gaat door, ook als we even niet kijken. Dat maakt de ouders bezorgd maar ook handelingsverlegen. Daar ligt voor Nederlandse bestuurders een taak.

Leefbare woestijnen voor de opvang van klimaatvluchtelingen

Agnes Dinkelman, oprichter van Stillare, heeft een ambitieus plan: maak van woestijnen leefbare groene plekken en richt die in als buffers voor de vele miljoenen migranten, die op de vlucht slaan voor klimaatverandering en natuurrampen. ‘Als een leefbare woestijn nieuw perspectief biedt en werkgelegenheid voor de jonge bevolking schept, kunnen we de stroom klimaatvluchtelingen indammen..

Lees verder

Orde en structuur cruciaal bij inburgering

Zelfredzaamheid is niet langer een pijler van het inburgeringsbeleid (Trouw, 3 juli). Gemeentes gaan een sturende rol pakken om taalniveau en arbeidsparticipatie op te schroeven. Veel statushouders missen echter competenties op het gebied van orde en zijn dus niet in staat om ordening en structuur te zien, te plaatsen en toe te passen. Zonder dat..

Lees verder

Leefbare woestijn

Nederland als redder van de wereld. De heer Sheikh was heel serieus. En dat moet ook, want het kan. Agnes Dinkelman, 27-07-2017, NRC In reactie op de column van Haroon Sheikh “Nederland kan de wereld redden”, 25-07-2017, NRC Nederland weet niet alleen veel van voedsel, water en veiligheid maar ook hoe je woestijngrond verrijkt en..

Lees verder

Migratie minimaliseren is het beste voor zowel Europa als Afrika

Het onmogelijk maken van migratie vanuit Afrika naar Europa is voor beide continenten verreweg het beste. Pas als de druk op hervormingen in Afrika en Arabische landen van binnenuit groot genoeg is, verandert de situatie. Migratie als stoom van de ketel traineert dat proces. Agnes Dinkelman, 31-05-2017, De Volkskrant De kabinetsformatie richt zich onvoldoende op..

Lees verder

Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that’s the question

Agnes Dinkelman at FFC

Zolang metingen centraal blijven staan, komen we nooit tot werkelijk inzicht. Metingen geven informatie die nog in een context geplaatst moeten worden. Agnes Dinkelman, maart 2017 Tijdens de Future Force Conference 2017 is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de krijgsmacht en actoren die op een of andere wijze betrokken zijn bij veiligheidsthema’s..

Lees verder

Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

Korpschef Akerboom moet komen opdraven om verantwoording af te leggen voor een politie die aan alle kanten wordt aangepakt door de maatschappij. In de kolenmijn van een samenleving die kenmerken van maatschappelijke ontwrichting vertoont is de Politie een makkelijk slachtoffer. Agent Frank de Vetter uit Rijen haalde laatst de landelijke pers met zijn bericht op..

Lees verder

Stille Stadsdiplomatie

De beer lijkt los. El Taharrush, intimidatie van vrouwen door aanranding en verkrachting als semi-georganiseerd fenomeen, lijkt de emoties rondom asielzoekersinstroom verder naar een kookpunt te brengen. Het lijkt de nekslag voor een genuanceerd debat over de instroom van vluchtelingen in Europa. Agnes Dinkelman, januari 2016 Gebeurtenissen in Nederland zoals de bestorming van het gemeentehuis..

Lees verder

Krijgsmacht en societal resilience in MENA

Agnes Dinkelman, augustus 2016, Marineblad Europa en MENA kampen met grote aantallen vluchtelingen en met niet aflatende terreur. Daarnaast ligt de klimaatproblematiek op de loer als grond voor toekomstige conflicten. Een mogelijke indirecte aanpak ligt in het creëren van economisch en maatschappelijk perspectief voor de jonge bevolking via een grootschalige vergroeningsaanpak. De Nederlandse krijgsmacht kan..

Lees verder

Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie

Allerlei soorten narigheid tuimelen over elkaar heen als we ons afvragen waarom er vluchtelingen in gammele bootjes op de Middellandse Zee dobberen. Het geheel aan ellende geeft een explosief mengsel. De vluchtelingen in de bootjes zijn mogelijk een voorbode van nog veel meer narigheid, ook op Europese bodem. Dus wat te doen? Agnes Dinkelman, juni..

Lees verder