Auteur: Agnes - pagina 4

Security based entrepreneurship

English version. Interdependence between nations and people increases the degree of international security. We utilize economic diplomacy in order to open up markets and to enhance relationships with governments. But then how do we help the entrepreneur to have impact in these dynamics?

Economische diplomatie

Agnes Dinkelman, december 2012 Het wordt tijd dat we onze economische activiteiten behalve aan kennis en ontwikkeling, ook aan diplomatie en veiligheid koppelen. Het klinkt simpel en wenselijk dat diplomaten ondernemers op weg helpen om nieuwe markten te openen of toegang tot andere overheden te faciliteren… …bekijk online Bekijk Engelse pagina

Economic diplomacy

English version. Agnes Dinkelman, december 2012
It is time we not only link our economic activities to knowledge and development, but also to diplomacy and security. It sounds simple and desirable that diplomats help entrepreneurs getting started with opening new markets or to facilitate access to other governments.

Staat van de hulp

Buiten de comfortzone is het leven nooit gemakkelijk. Actoren uit het veld van overheid, bedrijfsleven en ngo redeneren en handelen doorgaans vanuit verschillende perspectieven. Het is daarom niet gemakkelijk om gezamenlijk te werken aan zowel het vergroten van een level playing field, dat wil zeggen gelijke omstandigheden voor iedereen die zaken wil doen, als aan..

Lees verder

Terug op het wereldtoneel

Agnes Dinkelman, januari 2012, MVO in turbulente tijden, uitgeverij Van Gorcum Afhankelijk zijn van anderen. Het is alles wat we niet willen. We willen geen speelbal zijn van anderen, volledig machteloos. Dat is maar goed ook. We kunnen ons geen afhankelijkheid permitteren. Nederland zit immers niet langer aan invloedrijke politieke en economische vergadertafels. Europa kijkt..

Lees verder

Effectiviteit van een examenstelsel

Agnes Dinkelman, juli 2011, Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk nr. 3 – 2011 De examenbranche heeft te maken met toenemende druk die leidt tot intimidatie en fraude. Voor de sector is het belangrijk om de interne situatie tegen het licht te houden. Waar zitten de mogelijkheden om de tendens te keren? bekijk online

World Foresight Forum, leiderschap generaties

Agnes Dinkelman, mei 2011 World Foresight Forum. Een dag of wat informatie vergaren en confereren over uiteenlopende mondiaal belangrijke onderwerpen die onze toekomst zullen bepalen. Doel is om met meer mensen meer zicht te krijgen op de vraagstukken van de toekomst. Daarbij willen de initiatiefnemers een start maken met een kijk op het soort leiderschap..

Lees verder

World Foresight Forum, leiderschap uitmuntend in de breedte

Agnes Dinkelman, mei 2011 Samenhangend beleid en creatieve oplossingen voor de vraagstukken van nu. Daar beeld bij krijgen is de inzet van het WFF. En daar hoort leiderschap van een nieuw te ontdekken soort bij. De veelheid aan problemen, de complexiteit ervan, de schaalgrootte en het tempo waarin veranderingen zich voordoen vragen een nieuw soort..

Lees verder

Koerdistan wil civiele politie

Peshmerga, journalisten en Asaish (politie) in de jonge democratie van Iraaks Koerdistan augustus 2010 – Independent Media Centre in Kurdistan Dag allemaal, hier een mail uit Irak. Zit midden in de 2 dagen onderzoek die ik heb om mijn programma bij te slijpen. Mijn collega Machteld Parmentier en ik hebben een programma gebouwd dat helemaal..

Lees verder