Kigali/Amsterdam

Home

 

Social engineers

  

Programmes

 

Articles

 

About us

 

Contact

 

Stillare logo
Stillare, Social Engineers

 

The hand that rocks the cradle is the hand that rules the

world

The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world - Stillare

Security based entrepreneurship ENG

Interdependence between nations and people increases the degree of international security. We utilize economic diplomacy in order to open up markets and to enhance relationships with governments. But then how do we help the entrepreneur to have impact in these dynamics?... ...view online

 

Economische diplomatie

Agnes Dinkelman, december 2012

Het wordt tijd dat we onze economische activiteiten behalve aan kennis en ontwikkeling, ook aan diplomatie en veiligheid koppelen. Het klinkt simpel en wenselijk dat diplomaten ondernemers op weg helpen om nieuwe markten te openen of toegang tot andere overheden te faciliteren... ...bekijk online

 

Economic diplomacy ENG

Agnes Dinkelman, december 2012

It is time we not only link our economic activities to knowledge and development, but also to diplomacy and security. It sounds simple and desirable that diplomats help entrepreneurs getting started with opening new markets or to facilitate access to other governments... ...view online

 

Staat van de hulp

Buiten de comfortzone is het leven nooit gemakkelijk. Actoren uit het veld van overheid, bedrijfsleven en ngo redeneren en handelen doorgaans vanuit verschillende perspectieven. Het is daarom niet gemakkelijk om gezamenlijk te werken aan zowel het vergroten van een level playing field, dat wil zeggen gelijke omstandigheden voor iedereen die zaken wil doen, als aan ontwikkelingssamenwerking... ...bekijk online

 

Terug op het wereldtoneel

Agnes Dinkelman, januari 2012, MVO in turbulente tijden,  uitgeverij Van Gorcum

Afhankelijk zijn van anderen. Het is alles wat we niet willen. We willen geen speelbal zijn van anderen, volledig machteloos. Dat is maar goed ook. We kunnen ons geen afhankelijkheid permitteren. Nederland zit immers niet langer aan invloedrijke politieke en economische vergadertafels. Europa kijkt toe hoe combinaties van landen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika elkaar economisch stimuleren... ...bekijk online

 

World Foresight Forum, leiderschap uitmuntend in de breedte

Agnes Dinkelman, mei 2011

Samenhangend beleid en creatieve oplossingen voor de vraagstukken van nu. Daar beeld bij krijgen is de inzet van het WFF. En daar hoort leiderschap van een nieuw te ontdekken soort bij. De veelheid aan problemen, de complexiteit ervan, de schaalgrootte en het tempo waarin veranderingen zich voordoen vragen een nieuw soort leiderschap. Rob de Wijk refereerde er kort aan in zijn eindtoespraak. Erg kort... ...bekijk online

 

World Foresight Forum, leiderschap generaties

Agnes Dinkelman, mei 2011

World Foresight Forum. Een dag of wat informatie vergaren en confereren over uiteenlopende mondiaal belangrijke onderwerpen die onze toekomst zullen bepalen. Doel is om met meer mensen meer zicht te krijgen op de vraagstukken van de toekomst. Daarbij willen de initiatiefnemers een start maken met een kijk op het soort leiderschap dat in staat is sturing te geven aan de complexe ontwikkelingen... ...bekijk online

 

Other articles

 

Stille Stadsdiplomatie

 

Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie

view online

 

Ondernemers, managers, stakeholders en hun chemische reactie

 

bekijk online
bekijk online
Agnes Dinkelman, juni 2012
Conflictbeheersing en samenwerking in de internationale veiligheid multidisciplinair aan het draaien krijgen: hoe doe je dat?

 

De Comprehensive Approach: dumpen of opwaarderen?

bekijk online
bekijk online

 

Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that’s the question

Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that's the question - Stillare
published in this book

Articles

 

 

 

 

 

 

Effectiviteit van een examenstelsel

 

bekijk online
The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world - Stillare
ondernemersmanagersstakeholdersonline.pdf
Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie - Stillare
Comprehensiveapproachdumpenopwaarderenonline.pdf
Stille Stadsdiplomatie - Stillare
The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world - Stillare
ondernemersmanagersstakeholdersonline.pdf
effectiviteitvaneenexamenstelselonline.pdf
Ecosystemen voor internationale veiligheid: meten of begrijpen, that's the question - Stillare
effectiviteitvaneenexamenstelselonline.pdf

 

Krijgsmacht en societal resilience
in MENA

GMSGC marineblad artikel.pdf

 

Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

bekijk online
Politie is gegijzelde kanarie in de mijn - Stillare
Politie is gegijzelde kanarie in de mijn - Stillare
Politie is gegijzelde kanarie in de mijn - Stillare
Internationale veiligheid: van gammele bootjes en innovatie - Stillare
Societal resilience als centrale factor tegen dreiging Greening MENA as a security game changer

 

Migratie minimaliseren is het beste voor zowel Europa als Afrika

artikel Beperk immigratie zo veel mogelijk
lees meer
Beperk immigratie zo veel mogelijk - Stillare
Beperk immigratie zo veel mogelijk - Stillare
bekijk online
Stille Stadsdiplomatie - Stillare

 

Leefbare woestijn

Leefbare woestijn, reactie column dhr Sheikh, NRC, 27-07-2017
lees de uitgebreide versie
Leefbare woestijn, Nederland als redder van de wereld - Stillare
Leefbare woestijn, Nederland als redder van de wereld - Stillare
Dinkelman at FFC 2017
bekijk online
GMSGC marineblad artikel.pdf

Agnes Dinkelman, 09-07-2018, Trouw
Zelfredzaamheid is niet langer een pijler van het inburgeringsbeleid. Gemeentes gaan een sturende rol pakken om taalniveau en arbeidsparticipatie op te schroeven. Veel statushouders missen echter competenties op het gebied van orde en zijn dus niet in staat om ordening en structuur te zien, te plaatsen en toe te passen. Zonder dat is werkelijke participatie in een verregaand georganiseerde maatschappij maar matig mogelijk

Ria Dubbeldam, september 2018, VVA Magazine
Agnes Dinkelman, oprichter van Stillare, heeft een ambitieus plan: maak van woestijnen leefbare groene plekken en richt die in als buffers voor de vele miljoenen migranten, die op de vlucht slaan voor klimaatverandering en natuurrampen.

Lees meer