Kigali/Amsterdam

Home

 

Social engineers

  

Programmes

 

Articles

 

About us

 

Contact

 

Jeroen de Jonge - Partner Stillare
Agnes Dinkelman - Founder Stillare
Tammo Oegema - Partner Stillare
Ineke van Winden - Partner Stillare
Piet Kommers - Partner Stillare
Douwe Jan Joustra - Partner Stillare
Kria Djoyoadhiningrat - Partner Stillare
Hans de Kruijf - Partner Stillare
Stef Schreuder - Partner Stillare
Max van der Sleen - Partner Stillare
Stillare logo
Gerrit Kleijheeg - Partner Stillare
Stillare, Social Engineers

 

About Agnes Dinkelman - founder Stillare

Agnes DinkelmanAgnes Dinkelman werkt aan onderwerpen op het gebied van sociale stabiliteit en veiligheid. Ze is een ervaren mediator die zich specialiseerde in diepgevoelde tegenstellingen tussen mensen met gevolgen voor veiligheid en stabiliteit. Agnes vult algemeen onderzoek aan met veldonderzoek. Met haar kennis en ervaring op het gebied van mentaliteit, wereldbeelden en sociale dynamiek ontwikkelt ze voor ongewenste sociale situaties handelingsperspectieven. De praktijk laat zien dat haar invalshoeken elke keer weer een nieuwe aanpak voor vraagstukken oplevert.

 

In diverse Arabische en Afrikaanse landen werkte ze op het gebied van bestuur, transparency en sociale stabiliteit. Agnes’ kennis en vaardigheden komen het best tot zijn recht in diffuse en complexe omstandigheden. In Nederland werkte ze voor COA als adviseur, voor de Nederlandse Politie op het gebied van Intelligence Led Policing, leiderschap en wijkwerk. Voorts deed ze onderzoek naar de rol van civiele Politie in conflictbeheersingsoperaties. Ze introduceerde bij de Krijgsmacht een nieuwe aanvliegroute voor het begrip “Understanding” gebaseerd op de wijze waarop mentaliteit en wereldbeelden gedrag van individuen en volkeren bepaalt. Op het gebied van inburgeringsbeleid ontwikkelde ze een nieuwe rationale, een andere basis waarop het beleid kan worden geënt.

 

 

 

 

 

Agnes is founder of Stillare. She designs and executes programs and large-scale-systemic approaches for safety, security and stability issues. Agnes is a social engineer with a background in social sciences and mediation/negotiation. Her work for the Dutch National Police, the Dutch National Army and the Dutch Refugee Council provided her with a basis for security and safety sensitivity. Key competence and main asset is her ability to operate in very diffuse and complex circumstances and conflict situations.

 

For Stillare she worked in different Arab and African countries on issues of governance and safety/security. As a social engineer, she comes up with fresh interpretations and solutions. "My interventions have impact because they fit the mentality of the groups and individuals I work with. We make the interventions fit by a deep understanding of the communities we work in. We explore the political, historical, societal and large scale psychological DNA of the situation. Navigating through life circumstances and the current day to day situation we discover a mentality fitting approach."

 

Agnes helps corporates to understand the social context in which they have to operate. She assists them to create societal space to operate within the communities and within the local institutions with their own agendas.

 

Contact: agnesdinkelman@stillare.com